short biography

Curriculum Vitae

Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA is an Associate Professor at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovakia. He holds positions in both the Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery and the Center of Simulation and Virtual Medical Education. He is a Forensic Expert in Medicine - Dentistry. His education background include:
 • Medical Faculty, Comenius University (2000-2006): MD in Dentistry

 • PhD in Implementation of Digital Systems in Orthodontics (2006-2010)

 • 1st Approbation in Stomatology (2006-2009)

 • 2nd Approbation in Orthodontics (2009-2012)

 • Master of Public Health (MPH, 2010-2013)

 • Master of Health Administration (MHA, 2013-2014)

 • Habilitation at Comenius University, Associate Professor (2022)

Dr. Thurzo also has education abroad experience, including:

 • University of North Carolina, Chapel Hill, USA (2009) with Prof. William R. Proffit, former Chair of Orthodontics

 • Erasmus at Faculty of Medicine at Università Cattolica del Sacro Cuore, Gemelli University Hospital, Rome, Italy (2005)

His work experience includes:

 • University Teacher at Faculty of Medicine, Comenius University (2006-present)

 • Leading Orthodontist at Orthodontic Clinic Sangre Azul (2013-present)

 • Implementation of new digital technologies at the Academic Library of Medical Faculty, Comenius University (2004-2005)

 • Web Coordinator at The British Council, Bratislava (1998-2003)

Dr. Thurzo's current and previous research interests include 3D medical printing, bioprinting, artificial intelligence, orthodontics, forensic dentistry, and regenerative medicine.


Narodil sa v roku 1980 v Bratislave. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo (2006), kde pôsobí na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a v Centre simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. Je súdnym znalcom v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetví zubné lekárstvo. Je členom Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium v odbore zubné lekárstvo s témou implementácie digitálnych systémov v ortodoncii. V roku 2009 získal prvú atestáciu v odbore stomatológia a v roku 2012 druhú atestáciu v odbore čeľustná ortopédia. Magistra verejného zdravotníctva (MPH) obhájil v roku 2013 a Master of Health Administration (MHA) v roku 2014. Habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2022. Medzi najvýznamnejšie študijné pobyty v zahraničí patrí odborná stáž na Univerzite Severnej Karolíny, Chapel Hill, USA (2009) u renomovaného profesora Williama R. Proffita a tiež Erasmus študijný pobyt na Lekárskej fakulte Università Cattolica del Sacro Cuore, v Univerzitnej nemocnici Gemelli, Rím, Taliansko (2005).
Medzi jeho pracovné skúsenosti patrí napríklad pôsobenie pre British Council a Akademickú knižnicu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľom špecializovanej zubnej kliniky Sangre azul, technologickej spoločnosti 3Dent medical a Odbornej spoločnosti pre inovácie v medicíne. Je spoluzakladateľ a prvý prezident Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu a je nositeľom prestížneho ocenenia ITAPA eGovernament líder z roku 2006.
Ako prvý na Slovensku vytvoril a prednášal stereoskopické 3D prednášky pri výučbe medikov v predmete čeľustná ortopédia a uviedol 3D tlač do praxe a vzdelávania medikov všeobecného a zubného lekárstva. V čeľustnej ortopédii - ortodoncii je na Slovensku priekopníkom tzv.neviditeľných zubných strojčekov a umelej inteligencie, ktoré v SR zaviedol ako prvý do praxe a dnes sa už stali bežnou súčasťou kliniky a výskum. Okrem tohto posunu paradigmy v čeľustnej ortopédii je lídrom multidiciplinárnej skupiny zanietených odborníkov, zameraných na rozvoj aplikácií 3D tlače a umelej inteligencie do lekárskej praxe.


Honors and Awards
eGovernment leader 2006 - ITAPA

Awards: ITAPA 2006 Distinction Awards - eGovernment leader 2006 


Career Timeline
The British Council, Bratislava - web coordinator

Journalist, Writer, Editor or Publisher


Academic library of Medical faculty Comenius University - new digital technologies implementation

Librarian


Leading orthodontist at orthodontic clinic Sangre azul

Institute, Department or Faculty Head


University teacher, Faculty of Medicine, Comenius University

University Educator/Researcher

Public PGP key

Andrej Thurzo

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Comment: User-ID: Andrej Thurzo <thurzo@3Dent.sk>

Comment: a.k.a.: Andrej Thurzo <andrejthurzo@gmail.com>

Comment: a.k.a.: Andrej Thurzo <andrej@thurzo.sk>

Comment: Valid from: 10/11/2022 23:23

Comment: Type: 255-bit EdDSA (secret key available)

Comment: Usage: Signing, Encryption, Certifying User-IDs, SSH Authentication

Comment: Fingerprint: C2980A5E56EF891568C071D5E0BED7D6472094D7


mDMEY215/hYJKwYBBAHaRw8BAQdAK0nan8w7HKdFZcDDRbyA1Ryl7SCojLICvgfs

Eiv3Tiy0JkFuZHJlaiBUaHVyem8gPGFuZHJlanRodXJ6b0BnbWFpbC5jb20+iJME

ExYKADsWIQTCmApeVu+JFWjAcdXgvtfWRyCU1wUCY217GgIbIwULCQgHAgIiAgYV

CgkICwIEFgIDAQIeBwIXgAAKCRDgvtfWRyCU145oAPsF9ZI4gmZ9UFO/wEZ/v9zI

0zzaTJiIrpRePrII3xtqtwEAgjIJbcNCn445VfQ8Y0LcRb+Z+RKeGAiiLZ8qcFJR

OwC0H0FuZHJlaiBUaHVyem8gPHRodXJ6b0AzRGVudC5zaz6IlgQTFgoAPgIbIwUL

CQgHAgIiAgYVCgkICwIEFgIDAQIeBwIXgBYhBMKYCl5W74kVaMBx1eC+19ZHIJTX

BQJjbXvSAhkBAAoJEOC+19ZHIJTXnUcA/31qAHrZ7yb9TlOWvD6BT3TekzUwSPAP

Ig4suk7Om59JAQDtd1XLgI1PjJxaK5ANnjbTR9KfVy6Bt0R6MxzdVxZ4DLQgQW5k

cmVqIFRodXJ6byA8YW5kcmVqQHRodXJ6by5zaz6IkwQTFgoAOxYhBMKYCl5W74kV

aMBx1eC+19ZHIJTXBQJjbXsBAhsjBQsJCAcCAiICBhUKCQgLAgQWAgMBAh4HAheA

AAoJEOC+19ZHIJTXQz0A+QETP+5KRrfpTWJyebcpEBm87e12vxT3LVHg7wnjgQHm

AP0Yxj/fcVsQ8aeFaUoQafQm/mkaUR5bSaJmD+7FMenbD7g4BGNtef4SCisGAQQB

l1UBBQEBB0C2eEPF/YxFAYC+Q94TnhoDMixUuU3fwu9IRC8ZU1rGHwMBCAeIeAQY

FgoAIBYhBMKYCl5W74kVaMBx1eC+19ZHIJTXBQJjbXn+AhsMAAoJEOC+19ZHIJTX

m6cA/iQDY9rT9a6+TG1v7EWvsW4z2DLIVHdJu/utyAQhnwi2AQC0aYSsCDMDuYVL

WKb94n/JZDF2Rn9YbZVs+UaDHN24Ag==

=YfSc

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----